Přihlásit se    Registrovat

  Hledat
   22. června 2021
  
  
           
 Publikace Minimalizovat  

Paní doktorka Jiřina Prekopová napsala zatím 15 knih. Tyto knihy byly přeloženy celkem do 22 světových jazyků. Vyšly v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, Španělsku – i v katalánské španělštině (Prvorození, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu ), Polsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Rusku, Dánsku, Finsku, Holandsku, Německu, Řecku, Itálii, Brazílii, Mexiku, Japonsku  (Děti jsou hosté....) , Korei, Číně (Neklidné dítě, Děti jsou hosté...., Malý tyran, Když dítě nechce spát)..
Kniha Malý tyran se stala velmi rychle bestsellerem. Knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu a Prvorození se staly longsellery, tedy nejdéle prodávanými knihami na trhu.
NOVINKA
Pavla Koucká
Prekopová, J., Šturma. J. - Výchova láskou
Portál, 2012
ISBN
978-80-262-0077-2
Děti v dětských domovech na jedné straně a páry podstupující umělé oplození na straně druhé. S takovým světem je něco špatně. Něčeho je málo a něco přebývá, a obojí je klíčem k mnoha dalším problémům. Klíčovou myšlenkou knihy je, že lidem chybí láska a přebývá pýcha. A právě obnova lásky v rodinách je posláním dětských psychologů Jiřiny Prekopové a Jaroslava Šturmy. Jejich myšlenky se opírají o desítky let praxe, jsou logické a strhující. Snad právě zde klíčí fenomén, který může přispět k lepšímu světu. Neboť svět v budoucnosti bude vypadat do značné míry tak, jak nyní přistupujeme ke svým dětem a jak se chováme k sobě navzájem.
 

Jiřina Prekopová
Malý tyran
Portál, 2007
ISBN 978-80-7367-589-9

 Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí.
Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat.
 

Jiřina Prekopová
Když dítě nechce spát
Portál, 1997
ISBN 978-80-7367-431-1

Užitečná doporučení, jak mohou rodiče svým dětem trpícím nespavostí zajistit klidný spánek. Autorka vychází ze svého přesvědčení, že pro dítě je ke spánku důležitý pocit jistoty. 
 

Jiřina Prekopová , Christel Schweizerová
Neklidné dítě
Portál, 2008
ISBN 978-80-7367-351-2 

 Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ.
 

Jiřina Prekopová
Jak být dobrým rodičem
Krůpěje výchovných moudrostí
Grada, 2001
ISBN 80-247-9063-7

 
 

Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Portál, 2003
ISBN 80-7178-854-6

 Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout.
  Jiřina Prekopová
Prvorozené dítě – O sourozenecké pozici
Portál, 2009
ISBN 978-80-7367-516-5

 Pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí se vzdát své role „jedináčka“ a rozdělit se o přízeň a lásku rodičů. Pro mnoho z nich je to velmi bolestná zkušenost, která někdy negativně ovlivní jejich psychiku, zvláště když se jim nedostane emoční podpory od nejbližších.

  Jiřina Prekopová
Empatie. Vcítění v každodenním životě
Grada, 2004
ISBN 80-247-0672-5
 
  Jiřina Prekopová, Gerald Hüther
Odhalte poklad u svého dítěte
Kniha pro zvídavé rodiče
Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2070-8
 Publikace nabízí čtenářům možnost, jak se na svět podívat dětskýma očima a jak pochopit, odkud pramení některé potíže, problémy a konflikty, se kterými se děti na své cestě životem setkávají. Autoři zároveň nastavují dospělým zrcadlo a upozorňují na vliv, který může mít nedůslednost, neupřímnost či nevšímavost rodiče na dítě.
  Jiřina Prekopová
Nese mě řeka lásky
Rozhovory s Ingeborg Szöllösi a Ivanou Krausovou
Cesta, 2007
ISBN 978-80-7295-092-8
 Kniha se snaží poodhalit tajemství ženy, která si jako životní cíl zvolila obnovu lásky v rodinách. Intenzivní rozhovory provedou čtenáře životem Jiřiny Prekopové i v jeho společensko-politickém kontextu v bývalém Československu a později v Německu.
  Jiřina Prekopová, Bert Hellinger 
Kdybyste věděli, jak vás miluji
Cesta, 2008 
ISBN: 9788072951055

 Rodinné konstelace a terapie pevným objetím jsou dvě neobyčejné metody, které se vhodně doplňují ve způsobu, jak pomoci problémovým dětem a jejich rodinám. Devět příběhů obtížně vychovatelných dětí (např. Malá tyranka, hyperaktivní dítě či adoptované dítě) sesbírala autorka na společných seminářích se zakladatelem systemické terapie Bertem Hellingerem a jejich protagonisty pak sledovala i nadále.

  Jiřina Prekopová
Pevné objetí
Portál, 2009
ISBN 978-80-7367-614-8
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně. Terapeutické setkání lze považovat za úspěšné teprve tehdy, když se mezi oběma zúčastněnými znovu rozproudí vzájemná láska. České vydání autorka aktuálně doplnila některými novými metodickými postupy při terapeutické praxi, na jejichž vývoji mají zásluhu také čeští a slovenští terapeuti. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče.
  Ludmila Janáková
Dary se přece nevracejí
Triton, 2007
ISBN 978-80-7387-028-7
 Kniha o atypické pěstounské péči. Pevné objetí je zde chápáno (a popisováno) jako životní forma.
  L. Lacinová . P. Škrdlíková
Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny
Portál, 2008
ISBN: 978-80-7367-442-7
 V knize najdete praktické rady psycholožky a vedoucí rodičovské podpůrné skupiny, jejichž cílem je odpovědět na otázku: Co se sebou jako rodič mohu udělat, abych lépe vychovával své dítě? Autorky vycházejí ze zkušeností dospělých, kteří vyhledali odbornou pomoc kvůli potížím s výchovou dětí, a přinášejí poznatky z psychologických výzkumů. Kniha povzbudí maminky a tatínky při zvládání obtížných situací provázejících výchovu a ukáže, že cesta ke kvalitní přípravě potomků na život vede přes práci na sobě samém. 
Předmluvu ke knize napsala J. Prekopová.
 

Martin a Veronika Müllerovi
Prekopová Jiřina - Jsem tu pro lásku - DVD
Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-816-6

Po čtyři roky pracovali autoři filmu s Jiřinou Prekopovou na filmu, který věrně mapuje všechny důležité momenty neuvěřitelně plodného života známé česko-německé psycholožky a dětské terapeutky. Film začíná záběry terapie pevným objetím, která po částech probíhá celým snímkem a představuje Jiřinu Prekopovou při činnosti, která ji proslavila a je jí nejvlastnější – citlivé asistenci matce a otci s dítětem, jež jim pomáhá ke znovunalezení vztahu důvěry a porozumění. Film nás zavede také do přednáškových sálů, kde Jiřina Prekopová spolu s Jaroslavem Šturmou zasvěcuje nadšené posluchače do své terapeutické metody, k Bodamskému jezeru, kde žije v krásném městečku Lindau, k jejímu rodnému domu v Prostějově nebo do slunné Itálie, kam také jezdí přednášet. Tento film je jedinečným portrétem, který nemá zapotřebí vnějších komentářů nebo „voice over“ - stačí, když nechává mluvit své protagonisty: Jiřinu Prekopovou a ty, s nimiž pracuje.
obrázek z http://obchod.portal.cz/%2FFotoCache%2Fsmall%2F9788073677664%2Ejpg Jiřina Prekopová
I rodiče by měli dělat chyby
Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-766-4

 V této knize shrnuje J. Prekopová svou celoživotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky.

 

 

Paní doktorka Jiřina Prekopová napsala zatím 15 knih. Tyto knihy byly přeloženy celkem do 22 světových jazyků. Vyšly v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, Španělsku – i v katalánské španělštině (Prvorození, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu ), Polsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Rusku, Dánsku, Finsku, Holandsku, Německu, Řecku, Itálii, Brazílii, Mexiku, Japonsku  (Děti jsou hosté....) , Korei, Číně (Neklidné dítě, Děti jsou hosté...., Malý tyran, Když dítě nechce spát)..
Kniha Malý tyran se stala velmi rychle bestsellerem. Knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu a Prvorození se staly longsellery, tedy nejdéle prodávanými knihami na trhu.
NOVINKA
Pavla Koucká
Prekopová, J., Šturma. J. - Výchova láskou
Portál, 2012
ISBN
978-80-262-0077-2
Děti v dětských domovech na jedné straně a páry podstupující umělé oplození na straně druhé. S takovým světem je něco špatně. Něčeho je málo a něco přebývá, a obojí je klíčem k mnoha dalším problémům. Klíčovou myšlenkou knihy je, že lidem chybí láska a přebývá pýcha. A právě obnova lásky v rodinách je posláním dětských psychologů Jiřiny Prekopové a Jaroslava Šturmy. Jejich myšlenky se opírají o desítky let praxe, jsou logické a strhující. Snad právě zde klíčí fenomén, který může přispět k lepšímu světu. Neboť svět v budoucnosti bude vypadat do značné míry tak, jak nyní přistupujeme ke svým dětem a jak se chováme k sobě navzájem.
 

Jiřina Prekopová
Malý tyran
Portál, 2007
ISBN 978-80-7367-589-9

 Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí.
Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat.
 

Jiřina Prekopová
Když dítě nechce spát
Portál, 1997
ISBN 978-80-7367-431-1

Užitečná doporučení, jak mohou rodiče svým dětem trpícím nespavostí zajistit klidný spánek. Autorka vychází ze svého přesvědčení, že pro dítě je ke spánku důležitý pocit jistoty. 
 

Jiřina Prekopová , Christel Schweizerová
Neklidné dítě
Portál, 2008
ISBN 978-80-7367-351-2 

 Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ.
 

Jiřina Prekopová
Jak být dobrým rodičem
Krůpěje výchovných moudrostí
Grada, 2001
ISBN 80-247-9063-7

 
 

Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Portál, 2003
ISBN 80-7178-854-6

 Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout.
  Jiřina Prekopová
Prvorozené dítě – O sourozenecké pozici
Portál, 2009
ISBN 978-80-7367-516-5

 Pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí se vzdát své role „jedináčka“ a rozdělit se o přízeň a lásku rodičů. Pro mnoho z nich je to velmi bolestná zkušenost, která někdy negativně ovlivní jejich psychiku, zvláště když se jim nedostane emoční podpory od nejbližších.

  Jiřina Prekopová
Empatie. Vcítění v každodenním životě
Grada, 2004
ISBN 80-247-0672-5
 
  Jiřina Prekopová, Gerald Hüther
Odhalte poklad u svého dítěte
Kniha pro zvídavé rodiče
Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2070-8
 Publikace nabízí čtenářům možnost, jak se na svět podívat dětskýma očima a jak pochopit, odkud pramení některé potíže, problémy a konflikty, se kterými se děti na své cestě životem setkávají. Autoři zároveň nastavují dospělým zrcadlo a upozorňují na vliv, který může mít nedůslednost, neupřímnost či nevšímavost rodiče na dítě.
  Jiřina Prekopová
Nese mě řeka lásky
Rozhovory s Ingeborg Szöllösi a Ivanou Krausovou
Cesta, 2007
ISBN 978-80-7295-092-8
 Kniha se snaží poodhalit tajemství ženy, která si jako životní cíl zvolila obnovu lásky v rodinách. Intenzivní rozhovory provedou čtenáře životem Jiřiny Prekopové i v jeho společensko-politickém kontextu v bývalém Československu a později v Německu.
  Jiřina Prekopová, Bert Hellinger 
Kdybyste věděli, jak vás miluji
Cesta, 2008 
ISBN: 9788072951055

 Rodinné konstelace a terapie pevným objetím jsou dvě neobyčejné metody, které se vhodně doplňují ve způsobu, jak pomoci problémovým dětem a jejich rodinám. Devět příběhů obtížně vychovatelných dětí (např. Malá tyranka, hyperaktivní dítě či adoptované dítě) sesbírala autorka na společných seminářích se zakladatelem systemické terapie Bertem Hellingerem a jejich protagonisty pak sledovala i nadále.

  Jiřina Prekopová
Pevné objetí
Portál, 2009
ISBN 978-80-7367-614-8
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně. Terapeutické setkání lze považovat za úspěšné teprve tehdy, když se mezi oběma zúčastněnými znovu rozproudí vzájemná láska. České vydání autorka aktuálně doplnila některými novými metodickými postupy při terapeutické praxi, na jejichž vývoji mají zásluhu také čeští a slovenští terapeuti. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče.
  Ludmila Janáková
Dary se přece nevracejí
Triton, 2007
ISBN 978-80-7387-028-7
 Kniha o atypické pěstounské péči. Pevné objetí je zde chápáno (a popisováno) jako životní forma.
  L. Lacinová . P. Škrdlíková
Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny
Portál, 2008
ISBN: 978-80-7367-442-7
 V knize najdete praktické rady psycholožky a vedoucí rodičovské podpůrné skupiny, jejichž cílem je odpovědět na otázku: Co se sebou jako rodič mohu udělat, abych lépe vychovával své dítě? Autorky vycházejí ze zkušeností dospělých, kteří vyhledali odbornou pomoc kvůli potížím s výchovou dětí, a přinášejí poznatky z psychologických výzkumů. Kniha povzbudí maminky a tatínky při zvládání obtížných situací provázejících výchovu a ukáže, že cesta ke kvalitní přípravě potomků na život vede přes práci na sobě samém. 
Předmluvu ke knize napsala J. Prekopová.
 

Martin a Veronika Müllerovi
Prekopová Jiřina - Jsem tu pro lásku - DVD
Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-816-6

Po čtyři roky pracovali autoři filmu s Jiřinou Prekopovou na filmu, který věrně mapuje všechny důležité momenty neuvěřitelně plodného života známé česko-německé psycholožky a dětské terapeutky. Film začíná záběry terapie pevným objetím, která po částech probíhá celým snímkem a představuje Jiřinu Prekopovou při činnosti, která ji proslavila a je jí nejvlastnější – citlivé asistenci matce a otci s dítětem, jež jim pomáhá ke znovunalezení vztahu důvěry a porozumění. Film nás zavede také do přednáškových sálů, kde Jiřina Prekopová spolu s Jaroslavem Šturmou zasvěcuje nadšené posluchače do své terapeutické metody, k Bodamskému jezeru, kde žije v krásném městečku Lindau, k jejímu rodnému domu v Prostějově nebo do slunné Itálie, kam také jezdí přednášet. Tento film je jedinečným portrétem, který nemá zapotřebí vnějších komentářů nebo „voice over“ - stačí, když nechává mluvit své protagonisty: Jiřinu Prekopovou a ty, s nimiž pracuje.
obrázek z http://obchod.portal.cz/%2FFotoCache%2Fsmall%2F9788073677664%2Ejpg Jiřina Prekopová
I rodiče by měli dělat chyby
Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-766-4

 V této knize shrnuje J. Prekopová svou celoživotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky.

 

 

 Vytiskout